miércoles, 12 de octubre de 2011

El meu món en imatges


He fet aquesta activitat, i per a intentar descriure el meu mon amb imatges, he tractat de reflectir amb 8 fotografies el que els meus ulls veuen en cadascuna de les activitats que realitce, així, he intentat plasmar en les fotos la visió que tinc de les meues activitats i com es veu desde la meua posició tot alló que faig.

He elegit fer aquestes fotos perque reflectisen moltes de les activitats que faig dia a dia, estudiar, tocar el trombó i el bombardí, fer pasacarrers amb la banda, anar al conservatori, asajar amb el grup, vore televió, o anar a concers de musica actuacions teatrals, viatjar...

Amb aquesta activitat he aprés molt sobre el abanç que es poder gaudir de la fotografia digital de la que abuí en dia disposem, i amb la que tenim infinites posivilitats(poder repetir fotos, fer proves...) qu ens oferix respecte a la fotografia analógica que cada dia s'està utilitzant menys, i sobre el que suposa tenir pàgines com Flickr on poder compartir les imatges sense necessitat de imprimir-les (o de revelar-les en el cas de la fotografia analógica).

Finalment cal dir que crec que en unn futur no molt llunyà els mestres podrem utilitzar la fotografia digital per a ensenyar molts aspectes de la vida quotidiana als nostres alumnes, ames de que ells ens ensenyen moltes coses de les seues vides també, encara que trobe molt dificil incrustar la fotografia digital en alguna activitat justificada per el curriculum vigent d'ducació.

Ací us deixe el petit reportatge de 8 fotos que reflectixen el meu mon tal i com jo el veig:Com que aquesta es una activitat per a l'assignatura MP1013A, res millor q fer-me una foto estuidiant. Així que com que aquestes fotos tenen que reflectir el meu mon, aquesta reflecteix al meua part d'estudiant.Soc un gran amant de la música, i toque el trombó de vares, llavorç `m'he fet aquesta foto estudiant trombo. Aquesta foto fa vore el estudi del trombo desde els meus ulls.Amés del trombó estic aprenent un altre instrument de vent metall, el bombardí, ací us deixe una foto de com es veu el estudi del bombardí desde els meus ulls.A molta gent li sonaran aquestes escales... son les escales del conservatori mestre tàrrega de Castelló, on totes les vesprades vaig a estudiar música, en aquestes escales pase moltes de les meues hores lliures en les vesprades, per aixó he volgut que es veigca com les veig quant estic allí sentat.Aquesta foto simula que estic tocant en un pasacarrer, no he tingut oportunitat de fer una foto en un verdader pasacarrer, per aixó la he fet al carrer de m'acasa a almassora( si us fixeu en el reflexe de la campana es veu la casa).Ací es veu una secció del meu grup d'eska/punk, almorranes garrapinyaes, he tratat de fer vore desde la meua posició en el local d'assaig el que veig mentre toque, llavorç ací podeu vore als dos guitarres(Alberto i Tofol), el baix(Diego), i el cantant i el dolçainer (Pinya i Xesa), normalment a la meua dreta esta Guillem(el trompeta) i a l'esquerra el bateria i el percusionista (Cabedo i Pablo).També m'agrada relaxar-me mirant series de televisió, i m'he fet una foto mentre gaudia de la serie "dos hombres y medio".Vos preguntareu que es aquest cuadre?, doncs es un cuadre que tinc al costat del meu llit, on penge entrades de concerts que he anat, pulseres de festivals en que he actuat, i altres llocs que he visitat. Espere que algun dia estiga ple...


També podeu trobar-les amb la seua descripcío al meu album de Flickr: http://www.flickr.com/photos/68576409@N05/sets/72157627881060010/

miércoles, 5 de octubre de 2011

Les noves tecnologies al currículum d'educació.

 

Com tots sabem, la tecnologia està a l’ordre del dia, ja que a mes de per a l’oci (que es per al que molta gent l’utilitza) les tecnologies s’utilitzen avui en dia per a tot tipus de treballs, i no sols referint-me a ordinadors, ja que mòbils, tabletes, o inclús algun tipus de consola, poden tenir aplicacions molt interesants, diré mes, fins els obrers d’una fabrica o els mecànics d’un taller de cotxes (que son treballs sense una aparent qualificació) han de saber entendres amb una màquina electrònica (per a polir els taulellets per exemple) o connectar un ordinador per a reparar el sistema de navegació d’un cotxe trencat. Sense oblidar-nos de que també per a estudiar internet es una eina fonamental que ens ofereix infinita informació.
Després d’açò queda constatat que els xiquets han de sortir de l’escola, i posteriorment de l’ESO, amb la suficient experiència  per a manejar tot tipus de elements tecnològics, encara que no s’hagen de dedicar a una feina especialitzada, i que es feina de mestres i professors (i dels futurs mestres com jo d’aprendre a fer-ho) ensenyar als nostres alumnes almenys unes nocions bàsiques sobre totes aquestes noves tecnologies.
Totes aquestes reflexions estan molt bé, però es dona realment aquesta realitat tecnològica a les escoles? queda açò reflectit  en el currículum vigent en la comunitat valenciana? tenen els mestres algun tipus de guia que seguir en quant a que tenen que ensenyar als seus alumnes? Doncs totes aquestes preguntes son les que m’he fet, i he intentat respondre en aquesta activitat.
En quant a si es dona o no aquesta realitat a les escoles, jo crec, que si que hi haurà escoles on es donarà aquesta realitat tecnològica, possiblement privades, o publiques molt privilegiades per tenir recursos per poder dur-la a cap. Però en una gran majoria de les escoles humils, no es dona aquesta realitat, ja que moltes escoles no tenen pressupost i personal qualificat per a que es done aquesta situació. Ja se que en molts llocs d’Espanya s’han donat subvencions governamentals per a que els alumnes de 5é de primària tinguen d’ordinadors portàtils, i que posteriorment s’ampliarà a altres cursos, però per desgracia, ací al País Valencià no s’ha donat aquesta situació.
Posteriorment, fullejant el DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qua s’establix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2007/9730], he vists algunes mencions en cuant als aspectos teconologis i la competencia digital, però poc precises e insuficients, passem a veure quines son:
(destacaré en roig aquelles parts dels paragrafs que parlen específicament de la competencia tecnológica)
PAGINA 3010: Correspon al Consell, en ús de les seues competències, establir el currículum o pla de estudis d’esta etapa educativa, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s’establixen les ensenyances mínimes de l’Educació Primària. Per tal de desplegar este mandat, el present decret fixa a la Comunitat Valenciana els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació corresponents al conjunt de l’etapa i a cada una de les àrees que la integren o configuren. En cada àrea es descriu la manera com contribuïx al desplegament de les competències bàsiques o aprenentatges que es consideren imprescindibles, els seus objectius, els continguts organitzats per cicles i distribuïts en blocs, i els criteris d’avaluació, procurant que en totes les àrees s’aborden coneixements de carácter instrumental, lingüístic, matemàtic, científic i tecnològic.
-En aquest apartat no deixa cap dubte a que totes les àrees deuen incluir coneixements tecnològics.
PAGINA 30111: Els reptes dels canvis tecnològics i socials als quals haurà d’enfrontarse l’alumnat fan necessari en l’educació primària, posar a laseua disposició fonaments sòlids que l’estimulen a mantindre l’afany d’aprendre durant tota la vida. Rau ací la transcendència d’afavorir l’interés per la lectura, l’escriptura i els diferents llenguatges, incloent el coneixement d’almenys una llengua estrangera, fonamental en el context europeu.
-Ací no deixa dubte de que els alumnes hauran de tractar amb la tecnologia tota la seua vida.
PAGINA 30112:
Article 2. Principis generals
8. Les tecnologies de la informació i la comunicació han d’estar integrades en totes les àrees del currículum, d’acord amb el que disposa l’article 19.2 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
-Pareix dir que en totes les àrees s'ha d'integrar la tecnologia.
PAGINA 10113
Article 4. Objectius de l’etapa
j) Iniciar-se en les tecnologies de la informació i la comunicació, i desenrotllar un esperit crític davant dels missatges que reben i elaboren.
-Ací deixa a entendre que hi ha que iniciar als alumnes de primaria en la competència tecnològica.
PAGINA 10113:
Article 6. Àrees de coneixement
1. Les àrees que s’han de cursar en tots els cicles d’esta etapa són les següents:
a) Coneixement del medi natural, social i cultural
b) Educació artística
c) Educació física
d) Castellà: llengua i literatura
e) Valencià: llengua i literatura
f) Llengua estrangera
g) Matemàtiques
-I on està l'àrea especifica on es tracte la competència tecnològica dels alumnes?, sense un àrea especifica es pràcticament impossible que els Mestres siguen capaços d'introduir als seus alumnes en aquest mon de la tecnologia i la informació.
Per finalitzar veig necessari dir que es molt difícil per als Mestres tractar la competència tecnològica a les aules sense una guia clara que els done suport, sense els recursos necessaris, i sense una àrea específica i unes hores lectives on tractar aquesta amplia informació.
 Vos deixe també un video del nostre professor Jordi Adell on parla sobre tots aquests temes, i un enllaç on a mes del video podeu trobar un esquema explicatiu.